urunilani.com hoşgeldiniz!

Bilişimin geleceği yapay zekâda

Bilişimin geleceği yapay zekâda

BİLİŞİM 2019, “Güvenli Dijital Gelecek: Yapay Zeka” ana teması ile düzenleniyor. Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Rahmi Aktepe, “TBD olarak yedi yüzü aşkın uzman gönüllümüz ile çeşitli çalışma gruplarıyla Türkiye’nin bilişimde söz sahibi olması için desteklerimizi sürdürüyoruz. Tüm sektörlerde dijital dönüşümü sağlamış, kamuda ve özel sektörde kurumsal kaliteyi artırmış, üreten bir Türkiye hedefliyoruz” dedi.  Toplam iki gün sürecek olan BİLİŞİM 2019, yurtiçinden ve yurtdışından yüzlerce uzmanın katılımı ile gerçekleştiriliyor. BİLİŞİM 2019’un açılış konuşmasını yapan TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, yapay zekâ, nesnelerin interneti ve büyük veri gibi teknolojilerin öne çıktığı dünyada yazılım ve verinin dünyadaki en büyük güç haline geldiğini söyledi. Aktepe, “Bizler Türk toplumunun dinamiklerini ve pratik zekâsını artı değer yaratacak, üretime dönüştürecek çözümlere odaklanarak bu koşulu sağlamak zorundayız.Organize ve birbirini destekleyen yapıları kurmak için ortaklaşa akıl yürütmeli, ulusal strateji ve politikalarımızı öngörmeliyiz. Savunma sanayii, finans, sağlık ve enerji sektörleri başta olmak üzere kritik teknolojik ürünleri yerli olarak geliştirmeli, üretmeli ve ihraç etmeliyiz. Ülkemiz ekonomisinde başlayan dengelenme, 2020 için umut veriyor. Doğru pozisyon alan, teknolojiye odaklanan ve iyi yönetenler, olumsuz dalgaları aşacak. Dijital Ekonomi ve ötesi demek, arzu ve hayallerden öteye, geleceği şekillendirmek, toplumu dönüştürmek, yenilikçi ve yıkıcı teknolojileri özümseyerek hayalleri gerçeğe dönüştürmek demektir” diye konuştu.  “TEKNOLOJİK İLERLEMELERE YÖN VEREN BİR ÜLKEYİZ” Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu,Türkiye’nin, bilişim alanındaki gelişmeleri takip etmekle kalmayıp, teknolojik ilerlemelere yön veren bir ülke halini aldığını söyledi. Karagözoğlu, şunları söyledi: “Ülkemiz, savunma sanayisi, makine, gayrimenkul, gıda, tekstil, demir-çelik, bilişim ve yazılım altyapısı gibi birçok alanda dünya ile yarışır hale geldi. Gelecekte de ülkemizin bilim ve teknoloji yarışında kendine üst sıralarda yer bulabilmesi için bilişimin önemi muhakkak ki tartışılmaz. Ülkemizin son yıllarda artan bir ivme ile izlediği dışa açılma politikasının da başarılı olabilmesi ve uluslararası rekabetin hiç olmadığı kadar acımasız olduğu pazarlarda payını arttırabilmesi için, öncelikli alanlarda maliyetleri düşürmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun yolu da Türkiye’nin yerli ve milli BİT ürünlerini tasarlayabilmesinden, üretebilmesinden ve dünya piyasalarında satabilmesinden geçiyor. İnşallah böylelikle 2023 yılına kadar tamamen yerli ve milli üretim hedefimizi gerçekleştirmiş olacağız.” Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel ise konuşmasında dünyanın dönüşüm hızına dikkat ederek şu mesajları verdi: “5G öncesinde, mevcut ekosistemin analizinin yapılması, sektörün uluslararası alanda rekabet avantajı yaratabileceği alanların belirlenmesi, buna uygun odaklı bir strateji çerçevesinde hem yükümlülüklerin hem de teşviklerin belirlenmesi şart. Ülkece 5G’de bir yerlilik vizyonuna, bu vizyonun nasıl gerçekleşeceğine dair bir stratejiye ve bu stratejinin net bir şekilde plana koyulmuş aksiyon adımlarına ihtiyacımız var. Doğru zemini oluşturursak, ilham verici sonuçları alacağımız kaynaklara ülkemiz sahip.” GÜN BOYU PANELLER DÜZENLENECEK BİLİŞİM 2019’da “5G ve Ötesi Teknolojilerde Yerli ve Milli Teknolojilerin Kullanımı”, “2023 Milli Teknoloji Hamlesi ve Stratejileri”, “Dijital Çağda Hukuk: Robotlar Hapis Yatar mı?”, “Yeni Meslekler ve Beşeri Sermaye”, “Dönüştürücü (Yıkıcı) Teknolojiler”, “Yapay Zeka ve Siber Güvenlik”, “Dijital Ekonomi ve Fırsatlar”, “Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve Sektör Uygulamaları” panelleri düzenlenecek.

KAYNAK : Haber7