urunilani.com hoşgeldiniz!

Otizmli bireylerde nöronlar farklı şekilde büyüyor

Otizmli bireylerde nöronlar farklı şekilde büyüyor

TM Dijital Haber Merkezi Uluslararası Sinirbilimciler Ekibi’nin Nature Neuroscience dergisinde yayımlanan araştırma sonuçları, otizmli bireylerde nöronların farklı şekilde büyüdüğünü gösterdi. Kaliforniya’da bulunan Salk Enstitüsü’nde Fred Gage liderliğindeki grup, ASD tanısı almış sekiz gönüllünün ve kontrol grubu görevi gören tanısı konmamış beş gönüllünün deri hücrelerini topladı. Ardından bu cilt hücrelerini, vücuttaki herhangi bir hücreye olgunlaşacak güce sahip olan uyarılmış pluripotent (gelişen bir embriyonun erken safhalarında var olan, canlıyı oluşturan özelleşmiş tüm hücre tiplerine dönüşebilme yeteneğindeki henüz farklılaşmamış hücreler) kök hücrelere dönüştürdüler. Bu durumda, Gage ve ekibi hücrelerin gelişimini, belirli kimyasal faktörler kullanarak nöron olarak tamamlamaları için yönlendirdi. Araştırmacılar, hücrelerin büyümesini izlerken hangi genlerin eksprese edildiğini (gen üzerinde yer alan genetik veriden hareketle, protein gibi bir gen ürününün oluşturulması sürecidir) ve ne zaman kullandıklarını takip ettiler. ASD katılımcılarından oluşturulan hücrelerin, kontrol grubundaki hücrelere göre daha önce bazı genleri eksprese ettiği bulundu. Geçmişte yapılan araştırmalar, bu genleri ASD riskinin artmasıyla ilişkilendiriyordu. Ek olarak, ASD’li katılımcıların hücrelerinden kaynaklanan nöronlar, daha karmaşık dallara yayılmış ve kontrol hücrelerinden daha hızlı büyümüştür. Bu gelişimsel değişikliklerin beyni bir süre nasıl etkilediğini anlamak, ASD’nin arkasındaki nörolojinin daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir. Fred Gage, bir basın açıklamasında, “Çalışmamız yalnızca kültürlerdeki hücreleri incelese de, gen ekspresyonundaki erken değişikliklerin ASD’li bireylerde beyin gelişimini nasıl değiştirebileceğini anlamamıza yardımcı olabilir. Bu çalışmanın, nöropsikiyatrik ve nörogelişimsel bozuklukları incelemek için yeni yollar açacağını umuyoruz.” ifadelerini kullandı.

KAYNAK : AKŞAM GAZETESİ