urunilani.com hoşgeldiniz!
Türk-Japon Teknoloji Üniversitesi kuruluyor

Türk-Japon Teknoloji Üniversitesi kuruluyor

TBMM’de onaylanan kanun, Türkiye ile Japonya arasındaki anlaşmaya dayalı olarak kurulacak üniversite ile Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Vakfının kurulmasını da düzenliyor.   Anlaşma gereğince her yıl üniversiteye Hazineden yardım yapılacak. Üniversite ithal edeceği ürünler için KDV ve ÖTV’den istisna olacak. (S. Sayısı: 486) Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kuruluşu Hakkında Kanun Tasarısı (1/803) kabul edilerek KANUNLAŞTI. — TBMM Genel Kurulu (@TBMMGenelKurulu) 18 Haziran 2017   Üniversite ve vakıf; kurumlar, emlak, damga, veraset, intikal, motorlu taşıtlar vergisi ile harçlardan muaf tutulacak. Vakıf, amaçlarını gerçekleştirmek için yurt içi ve yurt dışında iktisadi işletme veya sermaye şirketi kurabilecek, devralabilecek ve bunlara ortak olabilecek.   Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde üniversitenin ve vakfın kuruluş işlemlerinde kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinden gerekli ödenek aktarılacak.   PENDİK’TE BEDELSİZ TAHSİS   İstanbul’un Pendik ilçesinde, Sanayii Mahallesi’ndeki orman vasıflılar da dahil olmak üzere mülkiyeti hazineye ait taşınmazlar, başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın üniversiteye bedelsiz olarak tahsis edilecek.

KAYNAK : STAR Gazetesi