urunilani.com hoşgeldiniz!

Taktik Saha Muhabere Sistemi: TASMUS

Taktik Saha Muhabere Sistemi: TASMUS

Son dönemde dünya genelinde yaşanan savaşlarda ve krizlerde elektronik harbin önemi de gün yüzüne çıktı. Ülkemizdeki birçok savunma şirketi, elektronik harp konusunda hassasiyet göstererek savunma sanayisinin güçlendirilmesi konusunda çaba sarf ediyor. Bunlardan biri de Aselsan tarafından geliştirilen Taktik Saha Muharebe Sistemi’ni (TASMUS)    TASMUS ne amaçla geliştirildi? Günümüzde taktik harekâtın bekası için taktik sahadaki çeşitli alıcılar, silah sistemleri, bilgisayarlar ve komuta merkezleri arasında yoğun ve çok hızlı veri aktarımı zorunlu hale geldi. Hareketlilik ve esneklik esasına dayalı yeni askeri öğretiler, bu bilgi aktarımını taktik unsurların hareket halinde iken de yapabilmelerini gerektiriyor.   Taktik sahada ateş desteği, manevra kontrol, istihbarat/elektronik harp, hava savunma ve lojistik destek gibi Komuta Kontrol fonksiyonlarının eş zamanlı olarak icrası gerekiyor. Bu da ancak taktik sahadaki hızlı ve güvenilir bilgi aktarımı ile mümkün. Farklı haberleşme servisleri ve cihazlarının bir arada ve eşzamanlı kullanılmasını gerektiren bu komuta kontrol fonksiyonlarının gerektiği gibi ifası ve desteklenmesi ancak entegre bir çözümle sağlanabilir.   Bu amaçla, taktik sahada artan haberleşme hızı gereksinimleri, güvenilirlik, emniyet, esneklik, yüksek beka kabiliyetleri, değişen teknoloji gereksinimleri ve sunulan haberleşme servisi gereksinimleri modern bir Taktik Saha Haberleşme Sisteminin geliştirilmesini gerekli hale getirdi.   Sürekli olarak güncelleniyor   TASMUS sistemi ile sağlanan haberleşme çözümü, taktik alandaki tüm haberleşme gereksinimlerini karşılıyor ve kullanıcılarına kompakt, taşınabilir, genişleyebilir, güvenli ve kullanımı kolay bir sistem sunuyor.   2000 yılından beri Türk Ordusu’nun kullanımında olan sistem teknolojik gelişmeler ve değişen müşteri gereksinimleri doğrultusunda sürekli olarak güncelleniyor.   TASMUS’UN özellikleri TASMUS, taktik alandaki tüm haberleşme gereksinimlerini entegre bir sistem çözümü ile karşılayan, Ağ Merkezli Muharebe konseptine uygun, taşınabilir, yüksek beka kabiliyetine sahip, esnek ve güvenilir bir taktik ağ oluşturmak üzere tasarlandı.   TASMUS askeri operasyonlarda ordu ile tabur/bölük seviyeleri arasında etkin komuta kontrol için gerek duyulan kesintisiz haberleşmeyi sağlıyor. Ayrıca, stratejik telekom ve veri şebekeleri ile tek kanallı CNR sistemlerine entegrasyon için gerekli arayüzleri de sağlıyor.  

KAYNAK : STAR GAZETESİ